LUKA

LUKA

SEASON: 2018AW

MODEL N°: 18-10202M

FABRIC: RUGA

COLOUR: BLACK

DESIGN: ZIP POCKET, RIB, DOWN LINING (LOW LOFT), 4 POCKETS – OUTSIDE 4

RUGA

SEASON: 2018AW

QUALITY: 100% NYLON

COLOUR: BLACK

MENS: KARIM, JOHNNY 2.5, JO 2.5, LUKA

LUKA

SEASON: 2018AW

MODEL N°: 18-10202M

FABRIC: RUGA

COLOUR: LT GREY

DESIGN: ZIP POCKET, RIB, DOWN LINING (LOW LOFT), 4 POCKETS – OUTSIDE 4

RUGA

SEASON: 2018AW

QUALITY: 100% NYLON

COLOUR: LT GREY

MENS: KARIM, JOHNNY 2.5, JO 2.5, LUKA

LUKA

SEASON: 2018AW

MODEL N°: 18-10202M

FABRIC: RUGA

COLOUR: MD BLUE

DESIGN: ZIP POCKET, RIB, DOWN LINING (LOW LOFT), 4 POCKETS – OUTSIDE 4

RUGA

SEASON: 2018AW

QUALITY: 100% NYLON

COLOUR: MD BLUE

MENS: KARIM, JOHNNY 2.5, JO 2.5, LUKA

LUKA

SEASON: 2018AW

MODEL N°: 18-10204M

FABRIC: ROBUST

COLOUR: BLACK

DESIGN: ZIP POCKET, RIB, DOWN LINING (LOW LOFT), 4 POCKETS – OUTSIDE 4

ROBUST

SEASON: 2018AW

QUALITY: 70% COTTON, 30% NYLON

COLOUR: BLACK

MENS: LUKA, AUGUST 3.0, TONI

LUKA

SEASON: 2018AW

MODEL N°: 18-10204M

FABRIC: ROBUST

COLOUR: OLIVE

DESIGN: ZIP POCKET, RIB, DOWN LINING (LOW LOFT), 4 POCKETS – OUTSIDE 4

ROBUST

SEASON: 2018AW

QUALITY: 70% COTTON, 30% NYLON

COLOUR: OLIVE

MENS: LUKA, AUGUST 3.0, TONI

TOP